Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
alım
  • [N] purchase
alim
  • [A] erudite, learned
  • [N] scholar, wise, knowing, bookman, pundit
alım
1. a single act of taking.
2. purchase, buying.
3. attractiveness.

alım ederi cost price, inventory value.

alım satım business, trade.

alım satım dönemi marketing season.
alim all-knowing, omniscient.
âlim
1. learned, wise.
2. scholar.

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
alım gücü
  • [N] purchasing power
alım satım
  • [N] trade, business, purchase and sale, commerce
alım satım işlemleri
  • [N] transactions
alım vergisi
  • [N] purchase tax
büyük miktarda alım
  • [N] quantity purchase
emlâk alım satım sözleşmesi
  • [N] quitclaim deed
alım satım * business, trade.
alım işlemi receive operation
alım satımı/üretimi ele geçirmek corner
alım gücü purse
alım-satım traffic
Alım Tarihi Date Acquired
Alım Başarısız Oldu Import Failed
Alım Hatası Reception Error
Alım Tarihi Ship Date
alım gücü purchasing power n.
alım satım trade, business, purchase and sale, commerce n.
alım satım işlemleri transactions n.
alım vergisi purchase tax n.
büyük miktarda alım quantity purchase n.