Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
çoğul
  • [A] plural
  • [N] plural
çoğul gram. plural.

çoğul ekleri plural endings.
çoğul dilbilgisi * plural.
çoğul plural
çoğul plural

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
çoğul olarak kullanmak
  • [V] pluralize
var (çoğul)
  • [ADV] there are
çoğul olma pluralism
çoğul doğum multiple birth
çoğul gebelik multiple pregnancy
(I öznesiyle am,tekil öznelerle is,çoğul öznele... be
(çoğul) bkz. index indices
çoğul olarak kullanmak pluralize v.
var (çoğul) there are adv.
çoğul gebelik multiple pregnancy [med.]
çoğul doğum multiple birth [med.]