Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
amin!
  • [INTRJ] amen!

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
amin
  • [N] amen
amin
  • [N] amine
kim.
amin chem. amine, amin.
âmin amen.
kabul olunmayacak duaya amin demek to expect the impossible.
âmin * amen.
kabul olunmayacak duaya âmin demek * to expect the impossible.
olmayacak duaya amin demek * to hope for the impossible.
alkil amin alkyl amine
amin amine
aril amin aryl amine
kobalt amin cobalt ammine
amin amine
amin amen
amin amine [med.]
alkil amin alkyl amine [tech.]
amin amine [tech.]
aril amin aryl amine [tech.]
kobalt amin cobalt ammine [tech.]