Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
chuck chuck!
  • [INTRJ] bili bili!

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
chuck Dinle! {tʃʌk}
  • [N] atma, atış, fırlatma, çenesini okşama, gıdaklama, gurklama, sevimli şey, kavrama, torna bağlama aynası
  • [V] atmak, fırlatmak, savurmak, çenesini okşamak, bırakmak, son vermek, gıdaklamak
chuck!
  • [INTRJ] bili bili!
give smb. the chuck
  • [ID] işten atmak, kovmak, el çektirmek
my chuck!
  • [INTRJ] şekerim!, yavrum!, kuzum!
chuck away
  • [V] atmak, fırlatmak, israf etmek, savurmak, boşa harcamak, kaybetmek, tepmek
chuck it!
  • [INTRJ] bırak!, durdur!
chuck out
  • [V] kovmak, atmak, yaka paça çıkarmak, çöpe atmak, kapı dışarı etmek
drill chuck
  • [N] matkap başı, matkap aynası
bell chuck kovan aynası
chuck f. k. dili
1. atmak, fırlatmak.
2. {out} çöpe atmak.
chuck i. sığırın boynu ile kürek kemiği arasmdaki kısım; takoz olarak kullanılan odun veya kalas; dağ sıçanı; {mak}. torna balama aynası. drill chuck matkap aynası, burgu aynası. chuck wagon içinde kovboylara yemek hazırlanan araba.
chuck f.

i. çenesini okşamak; atmak; {k.dili}. çöpe atmak; {argo}. istifa etmek;

i. okşama; kısa bir mesafeye fırlatma; {ing}., {k.dili}. şekerim. chuck out {k.dili}. atmak, çöpe atmak; yaka paça. kapı dışarı etmek.
chuck it up k. dili bir işi bırakmak, bir işten ayrılmak/vazgeçmek.
Chuck it! k. dili
1. Onu çöpe at!/At onu!/At gitsin!
2. Onu bırak!/Ondan vazgeç!
chuck s.o. out k. dili
1. birini dışarı atmak/kapı dışarı etmek/sepetlemek.
2. birini işten atmak.
chuck chuck ç^k Fiil, colloquial * atmak, fırlatmak. * çöpe atmak. * istifa etmek.
chuck sığırın boynu ile kürek kemiği arasmdaki kısım; ta
chuck çenesini okşamak; atmak; {k.dili.} çöpe atmak; {ar
chuck at
chuck out zorla at