Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
poll, to anketlemek, sorgulamak
poll, to anketlemek, sorgulamak [elec.]

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
public opinion poll
 • [N] kamuoyu yoklaması
poll Dinle! {pəʋl}
 • [A] boynuzsuz, boynuzu kesilmiş
 • [N] kafa, kelle, kişi, seçmen, seçim, oy verme, oy sayısı, seçmen listesi, oyların sayımı, seçim yeri, anket, boynuzsuz sığır, kamuoyu yoklaması, boynuzu kesilmiş sığır
 • [V] kesmek, boynuzunu kesmek, tepesini kesmek, budamak, oy vermek, oy toplamak, kamuoyu yoklaması yapmak, halkın nabzını yoklamak, anket yapmak
declare the poll
 • [V] seçim sonucunu duyurmak
Gallup poll
 • [N] kamuoyu yoklaması, anket
go to the poll
 • [V] seçime gitmek
head the poll
 • [V] seçimi kazanmak
poor poll
 • [N] düşük oy sayısı, az oy
poll for
 • [V] oy vermek
poll parrot {'pəʋl,pærət}
 • [N] evcil papağan
poll tax {'pəʋltæks}
 • [N] kişisel vergi, kafa vergisi, kelle vergisi, seçim yeri
poll i.
1. anket.
2. oylama.
3. oy sayısı.

f.
1. anket yapmak.
2. oy toplamak.
3. oy vermek, oyunu kullanmak.
poll i. seçimde oylar; oy sayısı; gayri resmi anket; {eski} baş, kafa, kelle. poll tax oy kullanabilmek için ödenen bir vergi; şahıs başına ödenen bir vergi. the polls seçim; seçim sandığı, gayri resmi anketler.
poll f. oyları toplamak, rey almak; {seçim listesine} kaydetmek; oy vermek; anket yapmak; {saç veya boynuz} kesmek.
poll anketlemek
poll sorgulamak
poll taramak
Gallup poll * kamuoyu araştırması
poll poll pol İsim * oylama. * oy sayısı. * anket. Fiil * oy vermek, oyunu kullanmak. * oy toplamak. * anket yapmak.
poll seçimde oylar; oy sayısı; gayri resmi anket; {eski
poll oyları toplamak, rey almak; {seçim listesine} kayd