Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
Data field Veri alanı

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
Add Data Field Veri Alanı Ekle
Data Field with Mail/Fax Address Mektup/Faks Adresli Veri Alanı
field data alan verileri
field data alan verileri
Insert Data as Field Veriyi Alan Olarak Ekle
Add Data Field Veri Alanı Ekle
Data Field with Mail/Fax Address Mektup/Faks Adresli Veri Alanı
field data alan verileri
field data alan verileri
field data alan verileri [elec.]