Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
Kırık var.
 • [PHR] fracture: I have a fracture.
kırık var. I have a fracture.

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
açık kırık
 • [N] compound fracture
bileşik kırık
 • [N] fracture: compaund fracture
kâlbi kırık
 • [A] heartbroken
kırık
 • [A] broken, fractured, cracked, split
 • [N] break, fracture
Bu kırık.
 • [PHR] broken: This is broken.
kırık bezelye
 • [N] split peas
kırık diş
 • [N] snag
kırık dökük
 • [ADV] brokenly
kırık dökük şey
 • [N] pile, rattletrap
kırık kaya parçaları
 • [N] brash
kırık kemiğin sarıldığı tahta parçaları
 • [N] cradle
kırık parça
 • [N] breakage
kırık tahtası
 • [N] splint
tıp.
kırık tahtası ile bağlamak
 • [V] splint
kırık taş
 • [N] metal
ufalanmış kırık
 • [N] comminuted fracture
üst üste binmek (kırık kemik)
 • [V] override
yerine oturtmak (kırık vb.)
 • [V] reduce
kıçı kırık slang. trifling, piddling, trivial.
kırık
1. broken,
2. hybrid; mongrel; of mixed race.
3. broken piece.
4. med. fracture, break.
5. geol. fault.
6. cracked grain.
7. failing grade.
8. backgammon piece put out of play.
9. offended, hurt.

__ almak to get a failing grade.

__ dökük
1. broken or worn-out {furniture}.
2. broken or worn-out piece of furniture.
3. broken, disjointed, incoherent {language}.

__ ışın refracted ray.

__ not/numara failing grade.

__ tahtası med. splint.

__ vermek /a/ to give {a student} a failing grade.