Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
MB or Unknown MB or Unknown

Türkçe » İngilizce Yukarı
MB or Unknown MB or Unknown

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
unknown Dinle! {ʌn'nəʋn}
  • [A] bilinmeyen, tanınmamış, bilinmez, gizli, meçhul, yabancı
  • [N] bilinmeyen, bilinmez, yabancı
unknown flying object
  • [N] ufo, bilinmeyen uçan cisim
unknown quantity
  • [N] bilinmeyen (mat.)
unknown soldier
  • [N] meçhul asker
unknown to
  • [ADV] bilmediği, tanımak: tanımadığı, bildirmeden, haberi olmadan
unknown warrior
  • [N] meçhul asker
Battery remaining: unknown Kalan akü: bilinmiyor
Bound to unknown type Bilinmeyen türe bağlama
Resolve Unknown Geographic Data Bilinmeyen Coğrafya Verisini Çöz
Resolve Unknown Geographic Data Error Bilinmeyen Coğrafya Verisi Hatasını Çöz
unknown s.

i. bilinmeyen, meçhul, yabancı;

i. meçhul kimse, yabancı. Unknown Soldier Meçhul Asker.
unknown s. bilinmeyen, meçhul, yabancı.
Unknown Bilinmeyen
Unknown Bilinmiyor
Unknown Tanınmıyor
Unknown (ASCII) Bilinmiyor {ASCII}
Unknown (Hex) Bilinmiyor {Hex}
Unknown Artist Bilinmeyen Sanatçı
Unknown CAPI error Bilinmeyen CAPI hatası
Unknown chip Bilinmeyen yonga