Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
Mayıs
  • [N] May
mayıs May {month}.
mayıs * May {month}.
Mayıs May
MAYIS MAY

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
1 mayıs
1. Bahar Bayram.

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
mayıs böceği
  • [N] bug: may bug, cockchafer, chafer
Mayıs çiçeği
  • [N] May
bir Mayıs günü
  • [N] Mayday
mayıs sineği
  • [N] mayfly
bir mayıs first of may
mayıs böceği may bug
1 mayıs may day
mayıs'ın ortası mid may
15 mayıs whit sunday
mayıs böceği may beetle
Mayıs Çiçekleri May Flowers
bir mayıs günü Mayday n.
mayıs böceği may bug, cockchafer, chafer n.
mayıs çiçeği May n.
mayıs sineği mayfly n.
mayıs böceği may beetle [tech.]