Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
peer Dinle! {pıər}
  • [N] emsal, akran, yaşıt, lord
  • [V] dikkatle bakmak, belli belirsiz görünmek, bir parça görünmek
peer i.
1. akran, emsal.
2. İng. dük/marki/kont/vikont/baron unvanlı kimse.
peer f.
1. into/at -e dikkatle bakmak.
2. out aralıktan dışarı bakmak.
peer i. akran, küfüv, emsal; kanun önünde aynı haklara sahip olan kimse; ingiliz asılzadesi.
peer f. into ile gözetlemek, tecessüsle bakmak; bir delikten bakmak veya çıkmak; out ile aralıktan bakmak, çıkmak.

Türkçe » İngilizce Yukarı
Peer Peer

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
without a peer
  • [A] eşsiz
Advanced Peer to Peer Networki tanımı yazılacak
Advanced Peer to Peer Networking (APPN) geliştirilmiş eşdüzeyde iletişim
life peer
1. asilzade.
Microsoft SMB Peer Services Microsoft SMB Eşdeğer Hizmetleri
peer entities görevdeş öğeler
peer entities eşdüzey öğeler
peer to peer eşdüzeyde
peer to peer communication eşdüzeyler arası iletişim
Peer-To-Peer Eşdüzeyde
peer group akran grubu
peer to peer eşler arası
Advanced Peer to Peer Networking (APPN) geliştirilmiş eşdüzeyde iletişim
Microsoft SMB Peer Services Microsoft SMB Eşdeğer Hizmetleri
Peer Also Ayrıca Eş
peer entities eşdüzey öğeler
peer entities görevdeş öğeler
Peer Only Yalnızca Eş
peer to peer eşdüzeyde
peer to peer communication eşdüzeyler arası iletişim