Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
quiet Dinle! {'kwaıət}
  • [A] sessiz, gürültüsüz, sakin, durgun, huzurlu, huzur veren, dinlendirici, dingin, kuytu, gizli, uslu
  • [N] sessizlik, sükunet, huzur, dinginlik, hareketsizlik, asayiş, dinme
  • [V] susturmak, sakinleştirmek, yatıştırmak, dindirmek, susmak, sakinleşmek, yatışmak
quiet s.
1. sessiz, sakin.
2. hareketsiz, dingin.
3. rahat.
4. yumuşak huylu, sessiz, uslu.
5. gösterişsiz.

i.
1. sessizlik, sükût.
2. rahat, huzur, sükûnet, asayiş.

f.
1. susturmak.
2. yatıştırmak, sakinleştirmek.
quiet s. sessiz, sakin; hareketsiz, rahat, asude; nazik, yumuşak huylu, tatil, uslu; gösterişsiz, yumuşak. quietly

z. yavaşça, sessizce, hareketsizce. quietness

i. sessizlik, sükut, telaşsızlık, sükunet, rahat, asayiş.
quiet f. susturmak; kandırmak, yatıştırmak. quiet down susmak, yatışmak, sakinleşmek.
quiet i. rahat, huzur, asayiş, sessizlik, sükut, hareketsizlik.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
be quiet
  • [V] susmak
in quiet
  • [ADV] sessizce, yavaşça
keep quiet
  • [V] susmak, sessiz olmak, sessiz kalmak, uslu durmak, rahat durmak
keep smth. quiet
  • [V] gizli tutmak, saklamak, örtbas etmek
on the quiet
  • [ADV] gizlice, çaktırmadan
quiet conscience
  • [N] vicdan huzuru, vicdan rahatlığı
quiet down
  • [V] susmak, yatışmak, sakinleşmek, dinmek
be quiet
1. durmak. olmak. bulunmak. var olmak. anlamına gelmek. mal olmak. tutmak {para}.
quiet down
1. susmak.
2. yatışmak, sakinleşmek.
quiet down * susmak. * yatışmak, sakinleşmek.
as quiet as prep.gibi sessiz:ıf.|gibi sessiz
become quiet sessizleş
quiet down sus
Quiet Mode Sessiz Mod
Typical (quiet) Tipik {sessiz}
be quiet susmak
in quiet sessizce, yavaşça zf.
keep quiet susmak, sessiz olmak, sessiz kalmak, uslu durmak, rahat durmak
keep smth. quiet gizli tutmak, saklamak, örtbas etmek f.
on the quiet gizlice, çaktırmadan