Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
write Dinle! {raıt}
 • [N] yazı yazma
 • [V] yazmak, kaleme almak, kâğıda dökmek, yazı yazmak, bestelemek, yazarlık yapmak, mektup yazmak
write f.

i. {wrote, written eski writ} yazı yazmak; teklif etmek;kaleme almak; ifade etmek; kaydetmek; kayda geçmek; kaitplik etmek. write down yazmak, kaydetmek, yazı ile yermek. nothing towrite ome about bahsetmeye değmez. write in bir metne ilave yapmak; oy pusulasına bir adayın ismini yazmak. write-in vote adayların ismlerini yazarak kullanılan oy toplamı. write off hesabı kapatmak; kıymetini sıfıra indirmek; kolayca yazmak; zarara geçmek. write ones own ticket isteğine göre yolunu çizmek. write out yazıya dökmek; tam yazmak. write up hikayesini yazmak, hesabı şimdiki tarihe kadar kaydetmek; değerini yüksek göstermek. writ large iri harflerle yazılmış; açıkça belirtilmiş, apaçık. written law kayda geçmiş kanun, müseccel kanun.
write f. {wrote, writ.ten}
1. yazı yazmak: He´s learning to write. Yazı yazmayı öğreniyor.
2. {bir şeyi} yazmak: Can you write your name? İsmini yazabilir misin?
3. k. dili {birine} mektup yazıp göndermek, mektup yazmak: He writes her every day. Her gün ona mektup yazıyor.
4. k. dili {birine} mektup yazmak.
5. yazmak, yazarlık yapmak: He writes for a living. Hayatını yazarak kazanıyor.
Write Write
write yazma

Türkçe » İngilizce Yukarı
Write Write

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
write poetry
 • [V] şiir yazmak
write out a prescription
 • [V] reçete yazmak
Would you please write me a prescription for a tranquilizer?
 • [PHR] sakinleştirici: Sakinleştirici bir ilaç için reçete yazar mısınız?
Please write it here.
 • [PHR] yazmak: Lütfen buraya yazın.
Please write your address here.
 • [PHR] yazmak: Buraya adresinizi yazın lütfen.
write back
 • [V] cevap yazmak
write down
 • [V] nominal değerini indirmek, yazmak, kaydetmek, yazı ile kötülemek, düşük yazmak, nominal değerini düşürmek {mal}, not etmek
write-down Dinle! {'raıt,daʋn}
 • [N] yazma, kaydetme, düşük yazma
write in
 • [V] eklemek, ilave yapmak
write off
 • [V] silmek {borç}, iptal etmek, hurdahaş etmek {araba}, çizmek
write-off Dinle! {'raıtɒf}
 • [N] zarar miktarı, hurda, hurdahaş olmuş araba
write oneself out
 • [V] yazma gücünü terketmek {yazar}
write out
 • [V] tamamını yazmak, yazmak, tam olarak yazmak, doldurmak
write out a check
 • [V] çek yazmak
write to ask
 • [V] yazıp sormak
write up
 • [V] hikâyesini yazmak, kaleme almak, yazısında övmek, fazla yazmak, ayrıntılı yazmak
write-up Dinle! {'raıtʌp}
 • [N] makale, eleştiri yazısı, rapor, övgü dolu yazı, yüksek yazma, fazla yazma
AUTOEXEC write protected AUTOEXEC yazma korumalı
be noth-ing to write home about k. dili tamah edilecek bir matah/mal olmamak.
block-write blok yazma

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
Windows Write Windows Write
Windows Write Dönüşümü Windows Write Conversion
Windows Write Dönüştürücüsü Windows Write Converter
Write Belgesi Write Document
Windows için Write Write for Windows


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/htdocs/w00a348e/inc/sonuc.php on line 184

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/htdocs/w00a348e/inc/sonuc.php on line 187