Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
aç kurt gibi
  • [A] ravenous
aç kurt gibi hungry as a wolf
aç kurt gibi * hungry as a wolf.
aç kurt gibi ravenous adj.

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
aç kurt gibi yemek
  • [V] wolf down, wolf
kurt gibi
  • [A] wolf: like a wolf, wolfish, lupine, wormy
kurt gibi aç
  • [ID] hungry as a wolf, hungry as a hunter, hungry as a bear
kurt gibi sessizce dolaşmak
  • [ID] pad along
aç kurt gibi saldırmak /a/ to attack {a meal} like a ravenous wolf; to seize voraciously
kurt gibi aç hungry as a wolf
aç kurt gibi saldırmak * to attack {a meal} like a ravenous wolf; to seize voraciously.
kurt gibi * shrewd, foxy.
kurt gibi aç ravening
kurt gibi aç ravenous
kurt gibi wolflike
kurt gibi aç ravenous
kurt gibi acıkmak starve
kurt gibi yemek wolf
aç kurt gibi yemek wolf down, wolf v.
kurt gibi like a wolf, wolfish, lupine, wormy adj.
kurt gibi aç hungry as a wolf, hungry as a hunter, hungry as a bear
kurt gibi sessizce dolaşmak pad along