Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
account Dinle! {ə'kaʋnt}
 • [N] hesap, banka hesabı, hesap verme, açıklama, söylenti, hesap: hesaba katma, göz önünde tutma, önem, sebep, yarar
 • [V] açıklamak, açıklamasını yapmak, saymak, gözüyle bakmak, avlamak, yakalamak {av}
account f. hesap vermek, sebebini belirtmek; cevap vermek; saymak, itibar etmek account for hesap vermek, sebebini izah etmek.
account i. hesap; pusula; tarif, beyan; rivayet, hikâye, izahat; önem, ehemmiyet, kıymet, değer; sebep, cihet. account book hesap defteri. accounts payable {tic}. tediye olunacak hesaplar accounts receivable {tic}. tahsil olunacak hesaplar account rendered {tic}. borçlunun inceleyip ödemesi için ibraz edilen hesap. by all accounts herkesin dediğine göre. call to account cevap istemek, sorguya çekmek. cash account cari hesap. give an account of anlatmak, cevabını vermek, hesabını vermek. give an account of oneself nerede olduğunu ve ne yaptığını söylemek,hesap vermek. joint account müşterek hesap. make no account of saymamak, itibar etmemek. on account of için, hasebiyle, {-den} dolayı. on no account asla, katiyen, hiçbir suretle. pay an account hesabı kapatmak. profit and loss account kar ve zarar hesabı. running account açık hesap. settle an account hesabını görmek,hesaplaşmak.take into account göz önünde tutmak, düşünmek, hesaba katmak.turn to account kullanmak, zayi ekmemek.outstanding account tesviye edilmemiş hesap.
account i.
1. hesap.
2. röportaj; {birinin} anlattığı.

f. for -i anlatmak, -i açıklamak, -i izah etmek.
Account Hesap

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
abstract of account
 • [N] hesap özeti
balance an account
 • [V] hesap: hesabı kapatmak
bring smb. to account
 • [V] hesap sormak
bring to account
 • [V] hesap sormak
by one's own account
 • [ADV] kendi söylediğine göre
call smb. to account
 • [V] hesap sormak
call to account
 • [V] hesap sormak
charge to smb.'s account
 • [V] hesap: hesabına yazmak
checking account
 • [N] hesap: çek hesabı, hesap: vadesiz hesap
cheque account
 • [N] hesap: çek hesabı, hesap: vadesiz hesap
close an account
 • [V] hesap: hesabı kapatmak
cooked account
 • [N] hesap: şişirilmiş hesap
current account
 • [N] hesap: cari hesap
deposit account
 • [N] hesap: mevduat hesabı, hesap: vadeli hesap
drawing account
 • [N] hesap: vadesiz hesap, hesap: açık hesap
find one's account in
 • [V] masrafını çıkarmak
give a good account of oneself
 • [V] kendini göstermek, yüzünün akıyla çıkmak
give an account of
 • [V] hesap vermek
give an account of oneself
 • [V] hesap: yaptığının hesabını vermek, nerede ne yaptığını anlatmak
I would like to open an account.
 • [PHR] hesap: Hesap açtırmak istiyorum.