Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
air cooling havayla soğutma
air cooling havayla soğutma
Air Cooling Hava Soğutucusu
air cooling havayla soğutma [tech.]
Air Cooling Hava Soğutucusu

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
cooling {'ku:lıŋ}
  • [A] serinletici, soğutucu, soğutma
  • [N] soğutma, soğutucu
cooling down
  • [N] soğuma
cooling plant
  • [N] soğutma tesisi
adiabatic cooling adiyabatik soğutma
air cooling system hava soğutmalı sistem
cooling
1. {i}. serinlik; {argo}. sükünet, soğukkanIılık. He blew his cool. {argo}. Soğukkanlılığını kaybetti.,soğukkanlılık/serinlik,iyi/küstah/sakin/serin,cool serinle/serinlet.
2. soğutma.
3. soguma. sogutma.
cooling water
1. sogutma suyu.
cooling n.soğutma:v.soğut:prep.soğutarak
cooling air soğutma havası
cooling system soğutma sistemi
adiabatic cooling adiyabatik soğutma
air cooling system hava soğutmalı sistem
continuous cooling diagram sürekli soğuma çizgesi
continuous cooling transformation sürekli soğuma dönüşümü
controlled cooling kontrollü soğutma
cooling agent soğutucu madde
cooling air soğutma havası
cooling apparatus soğutma aygıtı
cooling coil soğutma bobini
cooling crack soğuma çatlağı