Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
anti-skid {,æntı'skıd}
 • [A] patinaj önleyici, kaymayı önleyici

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
anti Dinle!
 • [N] muhalif, karşı olan kimse
anti- {'æntaı, 'æntı}
 • [PREF] anti, karşı, zıt, aykırı, karşıt
anti-allergy
 • [A] anti-alerji
anti-allergy pills
 • [N] anti-alerji haplar
anti-asthma
 • [A] anti-astım
anti-asthma spray
 • [N] anti-astım sprey
anti-dim
 • [A] ışığı kesen, ışığı önleyen
anti-fascist {,æntı'fæʃıst}
 • [A] antifaşist
 • [N] antifaşist kimse
anti-friction {,æntı'frıkʃən}
 • [N] antifriksiyon, sürtünme önleyici
anti-personnel {,æntı,pɜ:rsə'nel}
 • [A] insan öldürmeye yönelik, insan yaralayıcı
anti-rust {,æntı'rʌst}
 • [A] pas önleyici, paslanmayı önleyici
anti-Semite Dinle! {,æntı'semaıt}
 • [N] Yahudi aleyhtarı
anti-Semitic Dinle! {,æntısə'mıtık}
 • [A] Yahudi aleyhtarı
anti-Semitism Dinle! {,æntı'semətızm}
 • [N] Yahudi aleyhtarlığı
anti-tank {,æntı'tæŋk}
 • [A] tanksavar
anti-trust {,æntı'trʌst}
 • [A] tekelcilik karşıtı
anti-union
 • [A] sendika aleyhtarı, sendika karşıtı
skid chain
 • [N] zincir: tekerlek zinciri, zincir: kar zinciri
anti-interference condenser
 • [N] parazit önleyici kondansatör
anti helminthic
 • [A] kurtlara karşı etkili
 • [N] kurt ilacı

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
anti
 • [PREF] anti-
anti-alerji
 • [A] anti-allergy
anti-alerji haplar
 • [N] anti-allergy pills
anti-astım
 • [A] anti-asthma
anti-astım sprey
 • [N] anti-asthma spray
anti propaganda yapan kimse
 • [N] diversionist
anti stokes çizgisi anti stokes line
anti-virüs yazılımı anti-virus software
anti alerji anti allergy adj.
anti alerji haplar anti allergy pills n.
anti astım anti asthma adj.
anti astım sprey anti asthma spray n.
anti propaganda yapan kimse diversionist n.
anti stokes çizgisi anti stokes line [tech.]