Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
be exempt from * {-den} muaf olmak.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
draft-exempt
  • [A] askerliğe elverişsiz, çürük
exempt Dinle! {ıg'zempt}
  • [A] muaf, özgür, serbest
  • [V] muaf tutmak, çürüğe çıkarmak
tax-exempt Dinle! {,tæksıg'zempt}
  • [A] vergisiz, vergiden muaf
be exempt {from} -den muaf olmak.

f. muaf tutmak.
exempt {s.}, {i.}, {f.} bağışık, muaf, ayrı tutulan, müstesna; {i.} muaf olan kimse, mükellef olmayan kimse: {f.} muaf tutmak, bağışıklık tanımak; hariç tutmak, istisna etmek. exemption {i.} muafiyet, bağışıklık, ayrı tutma,ayrılık, istisna etme.
exempt s.
be exempt * {-den} muaf olmak.
exempt ex.empt îgzempt' Fiil * muaf tutmak. Sıfat ·(bakınız) "be exempt" "be exempt from"
exempt bağışık, muaf, ayrı tutulan, müstesna; muaf olan
exempt v.muaf tut:adj.muaf
tax exempt vergiden muaf
exempt bağışık
exempt muaf
exempt hariç tutulmuş
exempt muaf tutmak
exempt hariç tutmak
Tax-Exempt Vergiden Muaf
draft exempt askerliğe elverişsiz, çürük s.
exempt muaf tutmak, çürüğe çıkarmak f.
tax exempt vergisiz, vergiden muaf