Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
be of interest
 • [V] ilginç gelmek, ilgisini çekmek, ilgi uyandırmak
be of interest ilginç gelmek, ilgisini çekmek, ilgi uyandırmak f.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
bear interest
 • [V] faiz getirmek
center of interest
 • [N] ilgi odağı, ilgi merkezi
compound interest
 • [N] bileşik faiz
interest Dinle! {'ıntrıst}
 • [N] ilgi, merak, önem, faiz, alâka, ilgi çeken şey, pay, hisse, çıkar, etki, nüfuz, görüş, ilgi grubu
 • [V] ilgisini çekmek, dikkat: dikkatini çekmek, ilgilendirmek, ortak olmak, istek uyandırmak, ikna etmek
accrued interest
 • [N] faiz: gerçekleşen faiz
in one's interest
 • [ADV] yararına, menfaatine
What are the main points of interest?
 • [PHR] önemli: Önemli yerler neleri?
interest rate
 • [N] faiz oranı (fin.)
the landed interest
 • [N] toprak sahibi
landed interest
 • [N] arazi sahibi
life interest
 • [N] ömür boyu mülkiyet hakkı, hayatta olma şartıyla sahiplik
point of interest
 • [N] ilgi konusu
principal and interest
 • [N] anapara ve faizi
public interest
 • [N] kamu yararı
self-interest Dinle! {,self'ıntrıst}
 • [N] kişisel çıkar, kendi çıkarı
simple interest
 • [N] basit faiz
successor in interest
 • [N] halef
vested interest
 • [N] kazanılmış hak
yielding interest
 • [A] faizli
compound interest bileşik faiz.