Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
become quiet sessizleş

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
quiet Dinle! {'kwaıət}
  • [A] sessiz, gürültüsüz, sakin, durgun, huzurlu, huzur veren, dinlendirici, dingin, kuytu, gizli, uslu
  • [N] sessizlik, sükunet, huzur, dinginlik, hareketsizlik, asayiş, dinme
  • [V] susturmak, sakinleştirmek, yatıştırmak, dindirmek, susmak, sakinleşmek, yatışmak
be quiet
  • [V] susmak
in quiet
  • [ADV] sessizce, yavaşça
keep quiet
  • [V] susmak, sessiz olmak, sessiz kalmak, uslu durmak, rahat durmak
keep smth. quiet
  • [V] gizli tutmak, saklamak, örtbas etmek
on the quiet
  • [ADV] gizlice, çaktırmadan
quiet conscience
  • [N] vicdan huzuru, vicdan rahatlığı
quiet down
  • [V] susmak, yatışmak, sakinleşmek, dinmek
be quiet
1. durmak. olmak. bulunmak. var olmak. anlamına gelmek. mal olmak. tutmak {para}.
quiet s.
1. sessiz, sakin.
2. hareketsiz, dingin.
3. rahat.
4. yumuşak huylu, sessiz, uslu.
5. gösterişsiz.

i.
1. sessizlik, sükût.
2. rahat, huzur, sükûnet, asayiş.

f.
1. susturmak.
2. yatıştırmak, sakinleştirmek.
quiet s. sessiz, sakin; hareketsiz, rahat, asude; nazik, yumuşak huylu, tatil, uslu; gösterişsiz, yumuşak. quietly

z. yavaşça, sessizce, hareketsizce. quietness

i. sessizlik, sükut, telaşsızlık, sükunet, rahat, asayiş.
quiet f. susturmak; kandırmak, yatıştırmak. quiet down susmak, yatışmak, sakinleşmek.
quiet i. rahat, huzur, asayiş, sessizlik, sükut, hareketsizlik.
quiet sessiz
quiet down
1. susmak.
2. yatışmak, sakinleşmek.
quiet qui.et kway'ît Sıfat * sessiz, sakin. * hareketsiz, dingin. * rahat. * yumuşak huylu, sessiz, uslu. * gösterişsiz. İsim * sessizlik, sükût. * rahat, huzur, sükûnet, asayiş. Fiil * susturmak. * yatıştırmak, sakinleştirmek.
quiet down * susmak. * yatışmak, sakinleşmek.
quiet sessiz, sakin; hareketsiz, rahat, asude; nazik, yu
quiet susturmak; kandırmak, yatıştırmak. quiet down susm
quiet rahat, huzur, asayiş, sessizlik, sükut, hareketsiz