Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
beef Dinle! {bi:f}
 • [N] et, sığır eti, adale, kas gücü, kuvvet, şikâyet, sızlanma, yakınma
 • [V] şıkâyet etmek, sızlanmak, yakınmak
beef i.

f. sığır eti; sığır; {k.dili}. adale kuvveti, ağlrlık; A.B.D. {argo} şikâyet;

f. {argo} şikâyet etmek. beef up {argo} kuvvetlendirmek. beef extract et suyu hulâsasu. beef tea sığır eti suyu.
beef i.
1. sığır eti.
2. {çoğ. beeves} sığır.
3. {çoğ.

__s} argo şikâyet.

f. argo şikâyet etmek, sızlanıp durmak.
beef sığır eti
beef beef bif İsim * sığır eti. * _{çoğul beeves}_ sığır. slang * _{çoğul beefs}_ şikâyet. İsim, verb, slang * şikâyet etmek, sızlanıp durmak.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
baron of beef
 • [N] sığır eti: büyük sığır eti parçası
boiled beef
 • [N] et: haşlanmış sığır eti
boiled beef and cabbage
 • [N] et: haşlanmış sığır eti ve lahana
chipped beef
 • [N] ince dilinmiş kuru sığır eti
beef stew
 • [N] et: sığır eti güveç
beef stroganoff
 • [N] böf straganof
beef tea {,bi:f'ti:}
 • [N] et suyu
beef up
 • [V] güçlendirmek, kuvvetlendirmek
bully beef
 • [N] sığır eti konservesi
beef consomme
 • [N] konsome: sığır eti konsome
corned beef {'kɔ:rnd,bi:f}
 • [N] sığır konservesi
extract of beef
 • [N] et suyu
ground beef
 • [N] kıyma
roast beef sandwich
 • [N] sandviç: etli sandviç
beef cattle et danası
beef up k. dili kuvvetlendirmek.
ground beef sığır kıyması.
roast beef
1. biftek.
roast beef
1. biftek.
beef up Konuşma dili * kuvvetlendirmek.