Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
boss about
  • [V] emirler yağdırmak
boss about patron gibi davran
boss about emirler yağdırmak f.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
boss Dinle! {bɒs}
  • [N] patron, işveren, yönetici, şişlik, kabartma
  • [V] yönetmek, idare etmek, patronluk yapmak, otoriter olmak, kabartma yapmak
be the boss
  • [V] patron olmak
boss-eyed {'bɒsaıd}
  • [A] şaşı
gang boss
  • [N] ekip başı, postabaşı
a demanding boss çok iş bekleyen patron.
boss i. patron; şef.

f. yönetmek.
boss i. A.B.D., k.dili inek veya buzağı.
boss i.

f. A.B.D. patron amir, işveren, ustabaşı; A.B.D. kendi seçim bölgesinde partinin örgütünü denetleyen politikacı;

f. kontrol etmek, idare etmek; fazla otoriter ve sert olmak.
boss i.

f. bot., zool. bitki veya hayvanın vücudunda meydana gelen şişkinlik; mim. fildişi, maden v.b.nden yapılmış kabartma süs;

f. kabartmalarla süslemek.
boss s.o. around birine karşı amirane davranmak, birine emir yağdırmak.
a demanding boss * çok iş bekleyen patron.
boss boss bôs İsim * patron; şef. Fiil * yönetmek.
boss someone around * birine karşı amirane davranmak, birine emir yağdırmak.
boss {A.B.D.}, {k.dili.} inek veya buzağı.
boss {A.B.D.} patron amir, işveren, ustabaşı; {A.B.D.}
boss {bot.}, {zool.} bitki veya hayvanın vücudunda meyd
boss patron
boss around patron gibi davran
party boss ortak işveren
boss patron