Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
cargo-carrying
 • [A] nakliyat

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
air cargo {'eər,kɑ:rgəʋ}
 • [N] uçak kargosu
card-carrying Dinle!
 • [A] kartlı, kart sahibi
cargo Dinle! {'kɑ:rgəʋ}
 • [N] kargo, yük
cargo boat
 • [N] yük gemisi, şilep
cargo glider
 • [N] römork, treyler
cargo hold
 • [N] yük ambarı
cargo plane
 • [N] kargo uçağı
carrying {'kærııŋ}
 • [N] taşıma, nakliye
carrying agent
 • [N] nakliyeci, taşımacı
carrying capacity
 • [N] yük kapasitesi
carrying-on Dinle! {'kærııŋ,ɒn}
 • [N] aptalca heyecan gösterisi, şamata
carrying trade
 • [N] nakliyecilik, taşımacılık
troop-carrying vehicle
 • [N] araç: asker taşıyan araç
all cargo aircraft yalnızca kargo taşıyan uçak
cargo i. kargo, yük.
cargo i. {gemi, uçak} kargo, yük.
Cargo Net Kargo Ağı
cargo ship
1. kargo gemisi.
carrying
1. taşıyan.
2. nakliye. tasima.
cargo car.go kar'go İsim * kargo, yük.