Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
census-taker
  • [N] sayım görevlisi

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
census Dinle! {'sensəs}
  • [N] nüfus sayımı, sayım
livestock census
  • [N] çiftlik hayvanları sayımı
take a census
  • [V] sayım yapmak
snuff-taker
  • [N] enfiye meraklısı
taker {'teıkər}
  • [N] bahse giren kimse, alıcı, müşteri, toplayıcı
census i. sayım, nüfus sayımı.
census i. sayım, nufus sayımı; eski Romada vergi sistemiyle ilgili olarak vatandaş ve mal sayımı.
census data nüfus sayımı verileri
census cen.sus sen'sıs İsim * sayım, nüfus sayımı.
census sayım, nufus sayımı; eski Roma'da vergi sistemiyle
census nüfus sayımı
census taker nüfus memuru
profit taker karı alan kişi
risk taker tehlikeyi göze alan
census nüfus sayımı
census nüfus sayımı
census sayım
census data nüfus sayımı verileri
Note taker Not alan
census taker sayım görevlisi i.