Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
chicken pie
 • [N] tavuk böreği
chicken pie tavuk böreği i.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
I'd like a pound of chicken breasts.
 • [PHR] göğüs: Yarım kilo tavuk göğsü rica ediyorum.
chicken Dinle! {'tʃıkən}
 • [A] korkak, ödlek
 • [N] tavuk, piliç, civciv, ödlek, yavru kuş, tavuk eti, kız, toy, cesaret yoklama oyunu
 • [V] korkak davranmak, korkudan çekinmek
fried chicken
 • [N] tavuk kızartma
no chicken feed
 • [ID] yetmez para, iş görmez para
prairie chicken {'preərı,tʃıkən}
 • [N] tavuk: kır tavuğu
roast chicken
 • [N] tavuk kızartma
chicken breast {'tʃıkənbrest}
 • [N] tavuk göğsü
chicken-breasted {'tʃıkən,brestıd}
 • [A] şişkin göğüslü {kusur}
chicken broth
 • [N] tavuk suyu
chicken coop {'tʃıkən,ku:p}
 • [N] tavuk kümesi
chicken feed
 • [N] tavuk yemi, bozuk para, bozukluk
chicken-hearted {'tʃıkən,hɑ:rtıd}
 • [A] korkak, ödlek, tavşan yürekli
chicken-livered Dinle! {'tʃıkən,lıvərd}
 • [A] korkak, ödlek, tavşan yürekli
chicken out
 • [ID] çekinmek, kaçınmak
chicken pox {'tʃıkən,pɒks}
 • [N] suçiçeği
chicken run {'tʃıkən,rʌn}
 • [N] kümes bahçesi
chicken wings
 • [N] tavuk kanadı
ground chicken
 • [N] tavuk kıyması
chicken sandwich
 • [N] sandviç: tavuklu sandviç
chicken soup
 • [N] çorba: tavuk çorbası