Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
co-channel interference ortak kanal karışması
co-channel interference ortak kanal karışması
co-channel interference eş kanal karışması
co-channel interference eş kanal karışması
co-channel interference ortak kanal karışması

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
anti-interference condenser
  • [N] parazit önleyici kondansatör
interference Dinle! {,ıntər'fırəns}
  • [N] karışma, müdahale etme, burnunu sokma, kurcalama, tezat, engel, engelleme, parazit, girişim
adjacent channel interference (ACI) komşu kanal karışması
adjacent channel interference, komşu kanal karışması
anti interference parazit giderici
common mode interference toprak karışması
constructive interference yapıcı karışma
constructive interference yapıcı karışma
electrical interference elektriksel karışma
electrical interference elektriksel karışma
electromagnetic interference elektromanyetik karışma
interference {i.} karışma, dokunma, sataşma; {fiz.} girişim, karışım; radyo parazit .
interference i.
1. karışma, müdahale.
2. çatışma.
3. engel.
4. radyo parazit.
interference girişim
interference araya girme
interference karışma
interference 1} girişim, 2} karışma
interference field karışma alanı
interference field karışma alanı
interference from power lines güç hatlarından karışma