Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
cooling {'ku:lıŋ}
  • [A] serinletici, soğutucu, soğutma
  • [N] soğutma, soğutucu
cooling
1. {i}. serinlik; {argo}. sükünet, soğukkanIılık. He blew his cool. {argo}. Soğukkanlılığını kaybetti.,soğukkanlılık/serinlik,iyi/küstah/sakin/serin,cool serinle/serinlet.
2. soğutma.
3. soguma. sogutma.
cooling n.soğutma:v.soğut:prep.soğutarak
cooling soğutma, soğutucu i.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
cooling down
  • [N] soğuma
cooling plant
  • [N] soğutma tesisi
adiabatic cooling adiyabatik soğutma
air cooling havayla soğutma
air cooling system hava soğutmalı sistem
cooling water
1. sogutma suyu.
cooling air soğutma havası
cooling system soğutma sistemi
adiabatic cooling adiyabatik soğutma
air cooling havayla soğutma
air cooling system hava soğutmalı sistem
continuous cooling diagram sürekli soğuma çizgesi
continuous cooling transformation sürekli soğuma dönüşümü
controlled cooling kontrollü soğutma
cooling agent soğutucu madde
cooling air soğutma havası
cooling apparatus soğutma aygıtı
cooling coil soğutma bobini
cooling crack soğuma çatlağı
cooling curve soğuma eğrisi