Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
current transformer akım trafosu
current transformer akım transformatörü
current transformer akım trafosu
current transformer akım transformatörü [tech.]

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
alternating current transformer alternatif akım transformatörü
constant current transformer sabit akım transformatörü
direct current transformer doğru akım transformatörü
alternating current transformer alternatif akım transformatörü [tech.]
constant current transformer sabit akım transformatörü [tech.]
direct current transformer doğru akım transformatörü [tech.]