Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
curtains {'kɜ:rtənz}
  • [N] akıbet, son
curtains
1. {i}., {f perde; tiyatro perdesı; {çoğ}., argo mahvolma, ölüm; {f}. perdelemek. curtain call tiyatro perde kapandıktan sonra alkışlarla tekrar sahneye çağırma. curtain lecture {k}.dili yalnızken kadının kocasını haşlaması. curtain raiser programın il.
2. son perde/perdeler,curtain perde koy.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
be curtains for smb.
  • [ID] sonu olmak, bitmiş olmak
net curtains İng. tül perdeler, tüller.
be curtains for smb sonu olmak, bitmiş olmak