Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
down at the heel perişan kılıklı, hırpani, pejmürde.
down at the heel * perişan kılıklı, hırpani, pejmürde.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
Achilles heel
 • [N] zaaf, zayıf nokta
heel Dinle! {hi:l}
 • [N] topuk, ökçe, golf sopası ucu, kalleş, aşağılık kimse, alçak
 • [V] topuğunu yere vurarak dans etmek, topuk takmak, dizinin dibinden ayrılmamak, topuk pası vermek, yana yatmak {gemi}, yana yatırmak {gemi}
bring to heel
 • [ID] dize getirmek, adam etmek
come to heel
 • [ID] dize gelmek, çağırınca gelmek {köpek}, uslanmak
high heel
 • [N] yüksek topuk
take to one's heel
 • [ID] tabanları yağlamak
under the heel of
 • [ID] dizinin dibinde, emri altında, yönetiminde
heel bone
 • [N] topuk kemiği
heel over
 • [V] yana yatmak {gemi}, yana yatırmak {gemi}
stiletto heel
 • [N] topuk: ince topuk, iğne topuk
wedge heel
 • [N] sivri topuk, iğne topuk
heel f. {den}. bir yana yatmak veya yatırmak {gemi}.
heel i. topuk, ökçe; ayakkabı ökçesi: çorap topuğu; herhangi bir şeyin geride olan kısmı, uç {ekmek}, art, arka, son; {A.B.D}., argo alçak adam, kalleş kimse. heel-and-toe walking her adımda bir ayağın parmaklarını kaldırmadan öbürünün topuğunu yere değdirerek yürüme. at heel, to heel hemen arkasına veya arkasında, peşinde, ardı sıra. come to heel çağrılınca ayağının dibine gelmek {köpek}; uslanmak. cool ones heels bekletilmek, slang ağaç olmak, kök salmak. down at the heel perişan kılıklı. drag ones heels istemeyerek gitmek veya kabul etmek, ayaklarını sürümek, ayakları geri geri gitmek. head over heels bak. head kick up ones heels oyalanmak, eğlenmek serbest hareket etmek. Iay by the heels hapsetmek. take to ones heels koşarak kaçmak, slang tabanları yağlamak.
heel f. ökçe takmak; peşine düşmek, takip etmek; dans ederken ökçeyi yere basmak; ökçelerine dayanarak dinlenmek; ayağının dibinden ayrılmamak {köpek}. well heeled {k}.dili sarfedecek parası bol, kesesi dolgun.
heel i.
1. topuk, ökçe.
2. argo alçak herif.
heel f. ökçe takmak.
spike heel sivri ökçe.
stiletto heel {kadın ayakkabısında} ince ve sivri uçlu ökçe.
heel heel hil İsim * topuk, ökçe. slang * alçak herif.
heel heel hil Fiil * ökçe takmak.