Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
dry cell
  • [N] kuru pil
dry cell kuru pil.
dry cell kuru pil.
dry cell kuru pil
dry cell kuru pil

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
basal cell {'beısəl,sel}
  • [N] bazal hücre
blood cell
  • [N] kan hücresi
cell Dinle! {sel}
  • [N] hücre, petek gözü, göz, pil, oda {manastır vb}, toplumdan kaçan kimsenin kapandığı evi
condamned cell
  • [N] ölüm hücresi
cell division
  • [N] hücre bölünmesi
condemned cell
  • [N] ölüm hücresi
death cell
  • [N] ölüm hücresi
germ cell
  • [N] gamet, üreme hücresi
wet cell
  • [N] sıvı pil
air cell engine hava hazneli motor
Allow Cell Drag and Drop Hücre Sürükle ve Bırak
animal cell hayvan hücresi
arc cell ark hücresi
arc cell ark hücresi
basket cell file hücre
binary cell ikili göze
By changing cell Değişecek Hücre
cell i. hücre; küçük oda; ünite; {elek}. pil. cell-block

i. hapishanede birçok hücreden meydana gelen bölüm. cell fluid lenf. cell wall hücre çeperi. dry cell kuru pil. padded cell çok azgın deliler için duvarları pamukla kaplanmış hücre.
cell i.
1. hücre, göze.
2. küçük oda.
3. ünite.
4. elek. pil.
cell hücre