Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
four-wheeler Dinle! {,fɔ:r'wi:lər}
  • [N] dört tekerlekli araba

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
six-wheeler
  • [N] altı tekerlekli taşıt
wheeler Dinle! {'wi:lər}
  • [N] tekerlekli araç, koşum atı
wheeler-dealer Dinle! {,wi:lər'di:lər}
  • [N] kurnaz, kurnaz politikacı, hileci tüccar
wheeler-dealing
  • [N] üçkâğıt, entrika, kurnazlık
paddle-wheeler i. yandan çarklı vapur; kıçtan çarklı vapur.
side-wheeler i. yandan çarklı vapur, yandan çarklı.
stern-wheeler i. arkadan çarklı istimbot, arkadan çarklı.
wheeler
1. tekerlekçi.
wheeler-dealer i. k. dili
1. {bir işi gerçekleştirmek için} kurnazca görüşmeler ve pazarlıklar yapan kimse.
2. iş çeviren kimse.
stern-wheeler stern-wheel.er stırn'hwilır İsim * arkadan çarklı istimbot, arkadan çarklı.
wheeler-dealer wheel.er-deal.er hwi'lırdi'lır İsim, colloquial * {bir işi gerçekleştirmek için} kurnazca görüşmeler ve pazarlıklar yapan kimse. * iş çeviren kimse.
paddle wheeler çarklı vapur
stern wheeler nehir vapuru
wheeler tekerlekçi
four wheeler dört tekerlekli araba
six wheeler altı tekerlekli taşıt i.
wheeler dealer kurnaz, kurnaz politikacı, hileci tüccar
wheeler dealing üçkâğıt, entrika, kurnazlık i.