Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
give smb. a start
  • [V] ürkütmek, yerinden sıçratmak
give smb. a start ürkütmek, yerinden sıçratmak f.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
give a start
  • [V] başlatmak, ürkütmek, yerinden sıçratmak
give s.o. a start
1. birini irkiltmek.
2. {birinin} arabasının motorunu çalıştırmak.
give s.o. a start in life birinin hayata atılmasını sağlamak.
give the start signal spor start vermek.
give someone a start * birini irkiltmek. * {birinin} arabasının motorunu çalıştırmak.
give someone a start in life * birinin hayata atılmasını sağlamak.
give the start signal sports * start vermek.
give a start başlatmak, ürkütmek, yerinden sıçratmak