Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
glory-hole {'glɔ:rı,həʋl}
 • [N] düzensiz oda, karışık çekmece, sandık odası

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
ace in the hole
 • [N] son koz
blast hole {'blæsthəʋl}
 • [N] lağım deliği
coal-hole {'kəʋlhəʋl}
 • [N] kömürlük
dene-hole
 • [N] yapay mağara
floss hole
 • [N] cüruf deliği
glory Dinle! {'glɔ:rı}
 • [N] şan, şeref, ün, ihtişam, görkem, hale, nur, ayla, mutluluk, cennet
 • [V] övünmek, gurur duymak, sevinmek, memnun olmak
send to glory
 • [N] öldürmek, cennete göndermek
gully drain hole
 • [N] lâğım ağzı, kanal ağzı
hawse-hole {'hɔ:z,həʋl}
 • [N] loça deliği, çapa zincirinin geçtiği delik
hole Dinle! {həʋl}
 • [N] delik, çukur, oyuk, boşluk, derin yer, in, kovuk, hücre, kodes, zor durum
 • [V] delmek, delik açmak, kazmak, deliğe sokmak, deliğe girmek, yuvasına girmek, kapanmak, köşesine çekilmek
be in a hole
 • [ID] zor durumda olmak, sıkıntılı olmak, boşlukta olmak
dig a hole
 • [V] çukur kazmak, delik açmak, çukur açmak
make a hole in
 • [V] delik açmak, delmek
hole-and-corner {,həʋlən'kɔ:rnər}
 • [A] gizli, el altından, sinsi
hole out
 • [V] deliğe sokmak
hole up
 • [V] deliğe girmek, yuvasına girmek, kapanmak, köşesine çekilmek
morning glory {'mɔ:rnıŋ,glɔ:rı}
 • [N] çançiçeği (bot.), gündüzsefası (bot.)
Old Glory
 • [N] Amerikan bayrağı
What is par for this hole?
 • [PHR] vuruş: Bu delik için kaç vuruş yapmalıyım?
Can you patch this hole?
 • [PHR] yama: Bu deliğe yama yapabilir misiniz?

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
Wings of Glory Yüklemesi Wings of Glory Installation