Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
go astray
  • [V] azmak, yoldan çıkmak, azıtmak, kötü yola düşmek, yanlış yola sapmak, kaybolmak, hata yapmak {hesap vb.}
go astray
1. {hayvan} sürüden çıkıp kendi başına gitmek, sürüden ayrılmak.
2. {insan} kötü yola sapmak, doğru yoldan sapmak.
3. yanlış yapmak, hata yapmak.
go astray * {hayvan} sürüden çıkıp kendi başına gitmek, sürüden ayrılmak. * {insan} kötü yola sapmak, doğru yoldan sapmak. * yanlış yapmak, hata yapmak.
go astray azmak, yoldan çıkmak, azıtmak, kötü yola düşmek, yanlış yola sapmak, kaybolmak, hata yapmak {hesap vb.}

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
astray Dinle! {ə'streı}
  • [A] kötü yola düşmüş, yanlış yola sapmış, baştan çıkmış
lead astray
  • [V] azdırmak, baştan çıkarmak, bozmak, ayartmak
astray z.

s. yolundan çıkmış, yanlış yol tutmuş, sapıtmış, sapmış,go ü astray kötü yola sapmak; yanlış yere gitmek. Iead astray ayartmak azdırmak,.baştan çıkartmak ;kötü yola sevketmek.
astray z.
lead s.o. astray birini kötü yola saptırmak, birini ayartmak.
lead s.o. astray birini baştan çıkarmak/ayartmak.
astray a.stray ıstrey' Zarf ·(bakınız) "go astray" "lead someone astray"
lead someone astray * birini doğru yoldan saptırmak, birini ayartmak.
astray yolundan çıkmış, yanlış yol tutmuş, sapıtmış, sapm
astray adv.yoldan çıkarak:adj.yoldan çıkmış
astray doğru yoldan sapmış
astray sapıtmış
astray kötü yola düşmüş, yanlış yola sapmış, baştan çıkmış s.
lead astray azdırmak, baştan çıkarmak, bozmak, ayartmak