Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
good-hearted Dinle! {,gʋd'hɑ:rtıd}
 • [A] iyi kâlpli

Türkçe » İngilizce Yukarı
good-hearted
1. generously responsive; "good-hearted but inept efforts to help"; "take a kindly interest"; "a kindly gentleman"; "an openhearted gift to charity".

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
give a good account of oneself
 • [V] kendini göstermek, yüzünün akıyla çıkmak
good's acre
 • [N] mezarlık
good afternoon!
 • [INTRJ] akşam: iyi akşamlar!
asperse smb.'s good name
 • [ID] adına leke sürmek
Can you recommend a good bar?
 • [PHR] bar: İyi bir bar tavsiye edebilir misiniz?
good bargain
 • [N] kelepir
in a good bargaining position
 • [A] avantajlı durumda
a good bearer
 • [N] meyve veren ağaç, bol meyve veren ağaç
bearer of good tidings
 • [N] müjdeci
Can you recommend a good beer?
 • [PHR] bira: İyi bir bira tavsiye edebilir misiniz?
during good behavior
 • [ADV] yaşam boyu, ömür boyu
put smb. on one's good behavior
 • [ID] terbiyeye davet etmek, terbiyeli olmasını istemek
big-hearted {,bıg'hɑ:rtıd}
 • [A] eli açık, iyi kâlpli, iyiliksever, cömert, yüce gönüllü, iyi yürekli
black-hearted {'blæk,hɑ:rtıd}
 • [A] kötü kalpli
Good Book
 • [NPR] İncil
be good box-office
 • [V] gişe rekoru kırmak
Can you recommend a good brandy?
 • [PHR] brendi: İyi bir brendi tavsiye edebilir misiniz?
broken-hearted {,brəʋkən'hɑ:rtıd}
 • [A] kederli
be good at business
 • [V] işi bilmek
good buy
 • [N] kârlı alışveriş, kelepir