Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
hücreli
  • [A] cellular, celled
hücreli cellular
hücreli cellular
hücreli cellular
hücreli cellular [tech.]

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
çok hücreli
  • [A] multicellular
en küçük çok hücreli hayvanlar
  • [N] rotifera
en küçük çok hücreli su hayvanı
  • [N] rotifer
tek hücreli
  • [A] unicellular
tek hücreli bitki
  • [N] unicellular plant, protophyte
tek hücreli canlı
  • [N] protista, monad
tek hücreli hayvan
  • [N] protozoon, unicellular animal, infusorium
tek hücreli hayvanlar
  • [N] protozoa
tek hücreli meyve
  • [N] follicle
tek hücreli deniz otu diatom
tek hücreli canlı protist
tek hücreli canlı familyası protist family
tek hücreli canlı cinsi protist genus
tek hücreli canlı protistan
tek hücreli hayvan protozoa
çift hücreli deniz yosunu zygnema
zigot hücreli zygotic
hücreli filtre cell filter
hücreli büyüme cellular growth
hücreli silis cellular silica