Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
have a record
 • [V] sabıkalı olmak
have a record sabıkalı olmak

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
beat the record
 • [V] rekor kırmak
cine-record
 • [V] film çekmek, film çevirmek
clean record
 • [N] temiz kâğıdı, sabıka kaydı
gramophone record
 • [N] taşplâk, plak
keep a record
 • [V] kaydını tutmak
off-the-record {,ɒfðə'rekərd}
 • [A] kayıt dışı, yayınlamayacak, resmi olmayan
pirate record
 • [N] korsan kayıt
police record
 • [N] fiş, polis kaydı
record Dinle! {rı'kɔ:rd}
 • [V] kayda geçirmek, kaydetmek, çekmek, yazmak, not etmek
record Dinle! {'rekərd}
 • [N] kayıt, rapor, tutanak, belge, vesika, sicil, dosya, kütük, plak, şöhret, isim, rekor
be a record of
 • [V] belgelemek, kanıt olmak
criminal record
 • [N] sabıka, adli sicil
have a bad record
 • [V] kötü tanınmak, kötü şöhreti olmak
have a criminal record
 • [V] sabıkalı olmak
keep a record of
 • [V] fişlemek
off the record {,ɒfðə'rekərd}
 • [ADV] kayıt dışı, kaydedilmemek şartıyla, yayınlanmamak şartıyla, gayri resmi olarak, gizli olarak
on record
 • [A] kaydedilen, kayıtlı
on the record
 • [ADV] resmen, resmi olarak, kayıtlarla, kaydedilerek
place on record
 • [V] kayda geçirmek
world record
 • [N] rekor: dünya rekoru