Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
have a smoke
 • [V] sigara içmek
have a smoke sigara içmek

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
blacken with smoke
 • [V] dumandan kararmak
chain-smoke Dinle! {'tʃeınsməʋk}
 • [V] sigaranın birini söndürmeden diğerini yakmak
smoke like a chimney
 • [N] baca gibi sigara tüttürmek
smoke the peace pipe
 • [V] barış çubuğunu tüttürmek, barışmak
smoke Dinle! {sməʋk}
 • [N] duman, duman tabakası, sigara içme, tüttürme, tütme, sigara, afyon
 • [V] sigara içmek, tüttürmek, tütmek, tütsülemek, is yapmak
give out smoke
 • [V] tüttürmek, tütmek
giving out smoke
 • [N] tütme
May I smoke?
 • [PHR] sigara: Sigara içebilir miyim?
Please don't smoke here.
 • [PHR] sigara: Burada sigara içmeyin lütfen.
smoke ball {'sməʋkbɔ:l}
 • [N] sis bombası, duman bombası
smoke bomb {'sməʋk,bɒm}
 • [N] sis bombası, duman bombası
smoke consumer {'sməʋkkən,su:mər}
 • [N] sigara tüketicisi, sigara tiryakisi
smoke-dried {'sməʋkdraıd}
 • [A] tütsülenmiş
smoke helmet
 • [N] duman maskesi
smoke out
 • [V] dumana boğmak, duman yapmak, dumanlamak, ortaya çıkarmak
smoke screen {'sməʋk,skri:n}
 • [N] yapay sis, kamuflaj dumanı, esrar perdesi
arctic sea smoke buhar dumanı
chain-smoke f. peş peşe sigara içmek; peş peşe {sigara} içmek.
Go ahead and smoke! Buyur, sigaranı iç!
go up in flames/smoke tamamıyla yanmak.