hide-and-seek Kelimesinin Anlamı, İngilizce Sözlük, İngilizce - Türkçe Sözlük, Online İngilizce Çeviri

Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
hide-and-seek Dinle! {,haıdən'si:k}
 • [N] saklambaç
hide-and-seek i. saklambaç.
hide-and-seek hide-and-seek hayd'ınsik' İsim * saklambaç.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
hide one's light under the bushel
 • [ID] yeteneğini gizlemek, örnek olmak istememek
seek a divorce
 • [V] boşanma davası açmak
hide Dinle! {haıd}
 • [N] deri, cilt, post, ortaçağ arazi ölçü birimi
 • [V] saklamak, gizlemek, saklı tutmak, saklanmak, derisini yüzmek, dayak atmak, dövmek, pataklamak
save one's hide
 • [ID] postunu kurtarmak
tan smb.'s hide
 • [ID] fena dövmek, eşek sudan gelinceye kadar dövmek
play hide-and-seek
 • [V] saklambaç oynamak
hide behind
 • [V] arkasına saklanmak
hide from view
 • [V] göz önünden kaldırmak, ortadan kaldırmak
hide oneself
 • [V] saklanmak, gizlenmek
hide out
 • [V] saklanmak, gizlenmek
seek smb.'s life
 • [V] canına kastetmek
seek greener pastures
 • [ID] daha iyi koşullar aramak
seek Dinle! {si:k}
 • [V] aramak, aranmak, araştırmak, kazanmaya çalışmak, peşinde koşmak, çıkarmaya çalışmak, istemek, uğraşmak, öğrenmeye çalışmak
be to seek
 • [V] eksikleri olmak, eksiği olmak
seek after
 • [V] aramak, peşinde olmak, araştırmak, çıkarmaya çalışmak
seek a quarrel
 • [V] aranmak, kavga çıkarmaya çalışmak
seek for
 • [V] aramak, araştırmak, peşinde olmak, çıkarmaya çalışmak
seek out
 • [V] arayıp bulmak
Auto hide Otomatik gizle
Auto Hide between uses Kullanımlar Arasında Otomatik Gizle