Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
I Dinle! {aı}
  • [NUM] bir {Romen}
  • [PRON] ben
i , fusel oil bazı içkiler yapı Iırken meydana gelen bir çeşit karışık ve za rarlı alkol
i , i

i. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi; I harfi şeklinde herhangi bir şey; Romen rakamlannda bir sayısı.
i zam. ben. iyelik hali my benim. nesnel hali me beni, bana, benden. çoğ. we biz. iyelik hali our bizim, ours bizimki. nesnel hali us bizi, bize bizde, bizden.

i. kıs. island, isle.
i kıs. iodine.