Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
Jerry Dinle! {'dʒerı}
  • [N] Alman askeri, Almanlar
  • [NPR] Jerry
jerry Dinle! {'dʒerı}
  • [N] lazımlık
jerry i. İng., k. dili lazımlık, oturak.
jerry i. İng., {argo} Alman.
jerry {İng.}, {argo} Alman.

Türkçe » İngilizce Yukarı
Jerry
  • [NPR] Jerry

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
jerry-builder {'dʒerı,bıldər}
  • [N] kötü malzeme ile ev yapan inşaatçı, derme çatma ev yapan müteahhit
jerry-built {'dʒerı,bılt}
  • [A] kötü malzeme ile inşaa edilmiş, derme çatma
jerry-built house
  • [N] derme çatma ev
jerry can {'dʒerıkæn}
  • [N] benzin bidonu, bidon
jerry-built s. kötü malzemeyle yapılmış.
jerry-can i. ask. yaklaşık olarak 20 litrelik benzin veya yağ bidonu.
jerry-built jer.ry-built cer'ibîlt Sıfat * kötü malzemeyle yapılmış.
jerry built adi harçla inşa edilmiş
jerry-built {ev,vb.} kötü malzemeyle inşa edilmiş
jerry builder kötü malzeme ile ev yapan inşaatçı, derme çatma ev yapan müteahhit
jerry built kötü malzeme ile inşaa edilmiş, derme çatma
jerry built house derme çatma ev i.
jerry can benzin bidonu, bidon i.