Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
kütüphane
  • [N] library, athenaeum (Brit.), atheneum, bibliotheca, bookcase
kütüphane
1. library.
2. bookcase.
3. bookshop.
kütüphane * library. * bookcase. * bookshop.
kütüphane library
kütüphane library

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
ayaklı kütüphane
  • [N] walking library
gezici kütüphane
  • [N] bookmobile
kitap numarası (kütüphane)
  • [N] pressmark
halka açık kütüphane
  • [N] library: open-access library
kitap kiralayan kütüphane
  • [N] library: lending library
ödünç kitap veren kütüphane
  • [N] library: circulating library, library: lending library
kütüphane kitap listesi
  • [N] catalog, catalogue
yeni gelen şeyler (kütüphane)
  • [N] accession: recent accessions
ayaklı kütüphane * very learned person.
gezici kütüphane * bookmobile, mobile library, traveling library.
kütüphane memuru librarian
kütüphane kartı library card
kütüphane programı library program
kütüphane işleri library routine
gezici kütüphane aracı bookmobile
kütüphane otomasyonu library automation
gezici kütüphane aracı bookmobile
sanat galerisi/müze/kütüphane müdürü curator
(kütüphane,müze,vb.) sorumlu custodian
kütüphane otomasyonu library automation