Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
kütle
  • [N] mass, bulk, block, aggregate, body, group, force, gob, pack
kütle
1. mass, large block or chunk.
2. phys. mass.
3. crowd of people.
kütle * mass, large block/chunk. fizik * mass. * crowd of people.
kütle mass
kütle mass

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
erimiş kütle
  • [N] fusion
kütle ölçüsü
  • [N] slug
yüz kiloluk kütle birimi
  • [N] quintal
püskürük kütle jeoloji * mass of eruptive rock.
atomik kütle atomic mass
atomik kütle birimi atomic mass unit
v.toplan:n.kütle mass
kütle birimi mass unit
izafi atomik kütle relative atomic mass
izafi moleküler kütle relative molecular mass
aktif kütle active mass
atom kütle numarası atomic mass number
atomik kütle birimi atomic mass unit
kütle merkezi centre of mass
yük kütle oranı charge mass ratio
kritik kütle critical mass
kütle tayini determination of mass
etkin kütle effective mass
izotopik kütle isotopic mass
kütle korunum yasası law of conservation of mass