Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
lord Dinle! {lɔ:rd}
 • [N] bey, beyefendi, lord, efendi, sahip
 • [V] lord ünvanı vermek
lord i.

f. efendi, sahip, mal sahibi; hakim, hükümdar; lord {bir asalet unvanı}; b.h. Rab, Allah, Tanrı; Hazreti İsa;

f. lord payesi vermek. Lord bless me! Aman ya Rabbi! Lord Chamberlain İngilterede baş mabeyinci. lord it over someone gururlu dav- ranmak, kibirlilik göstermek, amirane tavır takınmak. Lord Mayor Londra belediye reisi. Lords Day pazar günü. lords of creation insan, beşer. First Lord of the Admiralty İngilterede Bahriye Nazırı. House of Lords Lordlar Kamarası. live like a lord lord gibi lüks içinde yaşamak. my lord efendim, lord cenapları. O Lord! Ya Rabbi! Our Lord Rabbimiz, Efendimiz, Hazreti İsa. The Lord knows how Nasıl olduğunu ancak Allah bilir. the Lords Lordlar Kamarası. the Lords Prayer İsanın öğrettigi dua. the Lords Supper Aşai Rabbani ayini. lordlike

s. lord gibi, lordcasına. lordling

i. lordcuk, genç ve önemsiz lord. lordless

s. sahipsiz.
Lord i.
1. Hrist. Rab, Allah, Tanrı.
2. Hrist. Rab, Hz. İsa.
lord i.
1. lort.
2. efendi, sahip, mal sahibi.
3. hâkim, hükümdar.

f. lort payesi vermek.
lord lord lôrd İsim * efendi, sahip, mal sahibi. * hâkim, hükümdar. * lord. * (büyük harf ile) Rab, Allah, Tanrı. * (büyük harf ile) Hz.İsa. Fiil * lord payesi vermek.

Türkçe » İngilizce Yukarı
lord
 • [N] lord, peer
lord lord
lord lord
lord peer

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
First Lord of the Admiralty
 • [NPR] bakan: deniz bakanı (Brit.)
Lord Advocate
 • [N] hanedan vekili (İsk.)
 • [NPR] başsavcı
Lord's Day
 • [NPR] pazar: Pazar günü
drunk as a lord
 • [A] fitil gibi, fitil gibi sarhoş
 • [N] fitil gibi, körkütük sarhoş
feudal lord
 • [N] derebeyi
law lord
 • [N] lordlar kamarası üyesi
Sea Lord
 • [NPR] Londra deniz şurası üyesi, Londra amirallik dairesi üyesi subay
the Lord
 • [NPR] Allah, İsa: Hazreti İsa, Rab
lord it over
 • [ID] üstünlük taslamak, amirane davranmak, emirler yağdırmak
lord of the manor
 • [N] malikâne sahibi, tımar sahibi
Lord Mayor
 • [N] belediye: Londra belediye başkanı
press lord
 • [N] basın kralı
Lord's Supper
 • [NPR] aşai rabbani, aşai rabbani ayini
live like a lord k. dili lort gibi lüks içinde yaşamak.
lord it over s.o. birine amir gibi davranmak.
my lord efendim.
The Lord knows how. Nasıl olduğunu ancak Allah bilir.
the Lord´s Day Hrist. pazar günü.
the Lord´s Prayer İsa´nın öğrettiği dua.
the Lord´s Supper Hrist. ekmek ve şarap ayini, kudas.

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
küçük lord
 • [N] lordling
Lord Hazretleri
 • [PHR] lordship: His Lordship, lordship: Your Lordship
lord ünvanı vermek
 • [V] lord
küçük lord lordling n.
lord hazretleri His Lordship, Your Lordship
lord ünvanı vermek lord v.