no preview available Kelimesinin Anlamı, İngilizce Sözlük, İngilizce - Türkçe Sözlük, Online İngilizce Çeviri

Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
No preview available Baskı önizleme kullanılamaz
No preview available Baskı önizleme kullanılamaz

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
preview Dinle! {'pri:,vju:}
  • [N] gala öncesi özel gösterim
sneak preview
  • [N] gizli oynatım {film}
Character Preview Karakter Önizleme
Data Preview Veri Önizleme
Display a quick preview with sample data Örnek veri ile hızlı önizlemeyi görüntüler
Font preview Yazıtipi önizleme
Layout Preview Yerleşim Önizleme
Movie Preview Maker Film Ön İzeme Yapıcısı
Open/Preview/Run Object Nesne Aç/Önizle/Çalıştır
Paragraph Preview Paragraf Önizleme
preview i. sin. gelecek programdan gösterilen parçalar.
preview i.
1. sin. ilk oynatım.
2. sin. fragman.
3. of {muhtemel bir şeyin} habercisi.
Preview Ön İzleme
preview öngörüntü
preview öngörünüm
preview önizleme
Preview font önizleme yazıtipi
Preview of Önizleme
Preview of file ... ... dosyasının önizlemesi
Preview of selected data Seçili verinin önizlemesi