Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
obscure Dinle! {əb'skjʋr}
  • [A] karanlık, loş, belirsiz, karışık, anlaşılmaz, telâffuzu zor, kuytu, ücra, gözlerden uzak, bilinmeyen
  • [V] karartmak, karanlık yapmak, belirsizleştirmek, gizlemek, örtbas etmek, saklamak
obscure {s.}, {f.} çapraşık, anlaşılması güç; belirsiz, gösterişsiz, tanınmamış; bulutlu, karanlık; {f.} karartmak, karanlık yapmak; örtmek, gözden saklamak. obscurely {z.} anlaşılmayacak şekilde. obscureness, obscurity {i.} çapraşıklık, belirsizlik.
obscure s.
1. pek az tanınan, pek tanınmayan.
2. sıradan, hiç dikkati çekmeyen; mütevazı.
3. az kişinin anlayacağı, anlaşılması zor.
4. bulutlu, karanlık.

f.
1. örtmek; saklamak.
2. karartmak.
obscure belirsiz
obscure ob.scure ıbskyûr' Sıfat * çapraşık, anlaşılması güç. * belirsiz. * bulutlu, karanlık. Fiil * karartmak. * örtmek, gözden saklamak.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
live an obscure life
  • [V] gözlerden uzak bir hayat yaşamak, bilinmeyen bir hayat sürmek
live an obscure life gözlerden uzak bir hayat yaşamak, bilinmeyen bir hayat sürmek f.