Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
owner-occupation
 • [N] sahibinin oturduğu ev

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
army of occupation
 • [N] işgal ordusu
beneficial owner
 • [N] malik, mülkten yararlanan hak sahibi
blind-alley occupation
 • [N] yükselme olanağı olmayan iş
bona fide owner
 • [N] iyi niyetli kimse
joint owner
 • [N] ortak mal sahibi, hissedar
mill-owner
 • [N] fabrikatör
occupation Dinle! {,ɒkjə'peıʃən}
 • [N] oturma, işgal, kullanan, uğraş, iş, meşguliyet, uğraşı
What's your occupation?
 • [PHR] meslek: Mesleğiniz ne?
without occupation
 • [A] işsiz
owner Dinle! {'əʋnər}
 • [N] kiraya veren, sahip, mal sahibi
owner-occupier {,əʋnər'ɒkjə,paıər}
 • [N] kendi evinde oturan kimse
part owner {pɑ:rt'əʋnər}
 • [N] hissedar
army of occupation işgal ordusu.
Change Owner Sahibini Değiştir
Current Owner Geçerli Sahip
Job Owner İş Sahibi
joint owner mülkiyette/tasarrufta ortak; paydaş. joint-stock company tic. anonim şirket.
New Owner Yeni Sahip
No certified owner Sertifikasız kullanıcı
object owner nesne sahibi