Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
parçala dismember
parçala tear down
parçala tear to pieces
parçala break down
parçala dismember

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
s_h.parçala+e.bozul break down
v.parçala:n.parça fragment
v.parçala:adj.parçalanmış fragmented
v.parçala:n.parça shred
v.parçala:n.paçavra tatter
v.parçala:adj.parçalanmış tattered
n.parçalama:v.parçala:prep.parçalayarak tatting
v.parçala:n.parça fragment
v.parçala:adj.parçalanmış fragmented
v.parçala:adj.parçalanmış fragmented [tech.]
v.parçala:n.parça fragment [tech.]