Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
per hour
 • [ADV] saat başına, saat: saati
per hour saat başına, saati zf.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
What are the charges per hour?
 • [PHR] ücret: Saat başına ücretiniz ne kadar?
What's the charge per hour?
 • [PHR] kadar: Saati ne kadar?
consultation hour
 • [N] muayene saati
at the eleventh hour
 • [ADV] son anda
What's the frequency per hour?
 • [PHR] saat: Saatte kaç defa var?
half an hour
 • [PHR] yarım saat
half-hour {,hæf'aʋər}
 • [A] yarım saatlik
 • [N] yarım saat
H-hour {'eıtʃ,aʋr}
 • [N] harekât saati, saldırı saati
hour Dinle! {'aʋər}
 • [N] saat, zaman, vakit
in an hour
 • [ADV] bir saat içinde
What does it cost per hour?
 • [PHR] saat: Saati ücreti ne kadar?
working hour
 • [N] iş saati, çalışma saati, saat: mesai saati
You can pick it up in an hour.
 • [PHR] saat: Bir saat içerisinde alabilirsiniz.
hour-hand {'aʋər,hænd}
 • [N] akrep, saat akrebi
kilowatt hour {'kılə,wɒt,aʋər}
 • [N] kilovat saat
lunch hour {'lʌntʃaʋər}
 • [N] öğle tatili
man-hour Dinle! {'mæn,aʋər}
 • [N] bir saatlik çalışma
rush hour
 • [N] iş çıkış saati, yoğun saat, kalabalık zamanı
rush-hour
 • [A] kalabalık, yoğun
I would like a taxi in an hour.
 • [PHR] taksi: Bir saat içinde bir taksi rica ediyorum.