Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
profit by
 • [V] yararlanmak, faydalanmak
profit by yararlanmak, faydalanmak f.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
gross profit
 • [N] brüt kazanç
net profit
 • [N] net kâr
profit Dinle! {'prɒfıt}
 • [N] kâr, kazanç, getiri, çıkar, menfaat, fayda
 • [V] yaramak, yararı olmak, yararlanmak, kâr getirmek, kâr etmek
bring profit
 • [V] kâr etmek
leave a profit
 • [V] kâr bırakmak
profit-bringing
 • [A] kârlı
profit from
 • [V] çıkar sağlamak
profit-oriented
 • [A] kâr amaçlı
reap a profit
 • [V] kâr etmek, kazanç sağlamak, para yapmak
gross profit brüt kâr.
make a profit (on) {-den} kâr etmek.
net profit net kâr.
profit f. kâr getirmek, kazanç getirmek; kazanmak, istifade etmek; faydası olmak, işe yaramak.
profit i. kâr, kazanç; menfaat, fayda, yarar. profit motive kâr güdüsü. profit sharing kârı bölüştürme. profit and loss account kâr ve zarar hesabı. gross profit brüt kâr. net profit net kar. paper profits muhtemel kâr.
profit i.
1. kâr, kazanç.
2. yarar, fayda.

f. by/from -den yararlanmak/faydalanmak/istifade etmek.
profit and loss account kâr ve zarar hesabı.
profit making
1. kar getiren.
profit motive kâr güdüsü.
profit sharing kâr dağıtımı.
sell s.t. at a profit bir şeyin satışından kâr etmek.